ผลการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 2551
Opportunity Day Quarter 3 2008


AI
CENTEL
GC
GRAMMY
ILINK
Date: 14 Nov 2008
Asian Insulators
Public Company Limited

View Webcast
Date: 26 Nov 2008
Central Plaza Hotel
Public Company Limited

View Webcast
View Webcast (English)
Date: 13 Nov 2008
Global Connections
Public Company Limited

View Webcast
Date: 1 Dec 2008
GMM Grammy
Public Company Limited

View Webcast
Date: 13 Nov 2008
Interlink Communication
Public Company Limited

View Webcast
LHK
JUTHA
ROBINS
SAT
UMS
Date: 28 Nov 2008
Lohakit Metal
Public Company Limited

View Webcast
Date: 18 Nov 2008
Jutha Maritime
Public Company Limited

View Webcast
Date: 14 Nov 2008
Robinson Department Store
Public Company Limited

View Webcast
View Webcast (English)
Date: 3 Dec 2008
Somboon Advance Technology Public Company Limited

View Webcast
Date: 17 Nov 2008
Unique Mining Servieces
Public Company Limited

View Webcast
View Webcast (English)